29/05/2018

Chương trình Bồi dưỡng năng lực giáo viên năm học 2017 – 2018

Tiếp nối các khóa Bồi dưỡng năng lực giáo viên từ các năm trước, Khơi nguồn sáng tạo ngày càng mở rộng các chủ đề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên. Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: