25/01/2019

Chơi nhạc cụ giúp ích gì cho não bộ của bạn?

Khi bạn nghe nhạc, nhiều vùng trong não sẽ được gắn kết và cùng hoạt động. Nhưng khi bạn thực sự chơi một nhạc cụ, hoạt động đó trở thành một bài “thể dục toàn thân” cho bộ não. Điều gì đã xảy ra? Anita Collins giải thích cách pháo hoa bung nở trong bộ não của các nhạc công khi họ chơi nhạc và xem xét một số tác động tích cực lâu dài của hoạt động tinh thần này.

Nguồn: TED.Ed