12/11/2020

Brad Meltzer: Viết nên câu chuyện của chính bạn

“Hãy mơ lớn, hãy nỗ lực và hãy khiêm tốn.” 

Brad Meltzer là một tác gia nổi tiếng của Mỹ, ông cũng đồng thời tham gia lĩnh vực truyền hình và truyện tranh. Ở bài nói chuyện này, ông chỉ tóm gọn 3 điều: hãy mơ lớn, hãy nỗ lực, và hãy khiêm tốn. 

Nguồn: TED.ed