02-02-2020 13:08

Thông báo nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh từ virus Corona [Cập nhật]

02-02-2020 13:08

Thông báo nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh từ virus Corona [Cập nhật]

[Cập nhật ngày 15/2/2020]

Ngày 14/2/2020, UBND TP.HCM đã ra công văn số 544/UBND-VX, cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 2/2020. 

Học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết 1/3/2020. Học sinh sẽ đi học lại từ 2/3/2020

Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ trực tiếp bàn ghi danh hoặc qua các số điện thoại 028 3957 1947 - 028 3636 5526  khi có nhu cầu đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

[Cập nhật ngày 7/2/2020]

Theo công văn 396/UBND-VX ngày 06/02/2020, UBND TP.HCM cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục thành phố (HCM) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020.

Vì vậy, học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết 16/2/2020. Học sinh sẽ đi học lại từ 17/2/2020

Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ trực tiếp bàn ghi danh hoặc qua các số điện thoại 028 3957 1947 - 028 3636 5526  khi có nhu cầu đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Thông báo ngày 2/2/2020

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM vào lúc 17h50 ngày 2/2/2020 về việc phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra, học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học trong 07 ngày, từ  ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.

Học sinh sẽ đi học lại vào thứ 2, 10/2/2020.

Tam Khôi vẫn hoạt động bình thường từ ngày 3/2/2020 để Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ tư vấn và đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM tại đây.