13/04/2021

Tăng Phương Mỹ Uyên

Thầy cô dạy dễ hiểu, thân thiện và vui tính; các anh chị hướng dẫn rất tận tình, dễ mến. Học ở Tam Khôi giúp em tiếp thu và hiểu bài hiệu quả hơn, nhờ vậy mà em cải thiện được điểm số.

TĂNG PHƯƠNG MỸ UYÊN

HỌC SINH LỚP 11

31/12/2022
100% may mắn