09/04/2021

Phan Ngọc Thảo My

Em yêu thích thầy Quốc Việt và thầy Vũ Trí. Thầy Việt giảng bài vừa hay vừa dễ hiểu. Thầy cũng hay giúp em giải những bài toán khó ở trên trường. Thầy Vũ Trí cũng giảng bài hay và dễ hiểu. Thầy rất là hài hước nên mỗi tiết học của thầy là một niềm vui. Yêu 2 thầy.

PHAN NGỌC THẢO MY

HỌC SINH LỚP 10