09/04/2021

Phạm Diệu Anh

Em thích nhất là sự thân thiện, giúp đỡ nhiệt tình của mấy chị trong trung tâm.
Học ở Tam Khôi em được tặng bộ flashcard cùng với tài liệu chi tiết giúp em dễ dàng tra cứu và ôn bài.

PHẠM DIỆU ANH

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn