13/04/2021

Nguyễn Thế Long

Ở Tam Khôi có phòng học sáng sủa, máy lạnh mát lạnh. Hơn hết, lời giảng nhẹ nhàng của thầy là những điều hằn sâu trong tim em khi học ở Tam Khôi. Vì thế, nó quá có ích ạ.

NGUYỄN THẾ LONG

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn