09/04/2021

Nguyễn Thanh Bình

Em thích nhất là không khí thoải mái, thân thiện trong lớp. Nhờ vậy em cảm thấy bớt căng thẳng và dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

NGUYỄN THANH BÌNH

HỌC SINH LỚP 10

31/12/2022
100% may mắn