13/04/2021

Nguyễn Quang Dũng

Em thích nhất là khi học với thầy Việt vì thầy giảng bài dễ hiểu, không tạo áp lực cho học sinh. Học ở Tam Khôi giúp em cải thiện điểm số.

NGUYỄN QUANG DŨNG

HỌC SINH LỚP 9

31/12/2022
100% may mắn