13/04/2021

Nguyễn An Thịnh

Em rất thích hoạt động trợ giảng vì sau giờ học trên lớp, em có thể ôn lại kiến thức sau một tuần học tập hay học lại kiến thức mình không hiểu và nắm vững nó hơn.

NGUYỄN AN THỊNH

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn