13/04/2021

Lý Gia Luân

Em thích hoạt động trợ giảng là vì nó đã giúp em cải thiện hơn việc học tập ở trường cũng như hỗ trợ em học ở Tam Khôi tốt hơn.

LÝ GIA LUÂN

HỌC SINH LỚP 9

31/12/2022
100% may mắn