13/04/2021

Lê Thái Ngân

Em thích cơ sở vật chất ở đây ạ vì có máy lạnh, lại viết bằng bút lông. Học ở Tam Khôi giúp em cải thiện điểm số ở trường.

LÊ THÁI NGÂN

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn