18/04/2021

Lê Huỳnh Trúc Phương

Em yêu thích nhất là thầy Phát dạy hóa vì thầy luôn kiên nhẫn giảng lại những vấn đề em chưa hiểu.

LÊ HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

HỌC SINH LỚP 12