11-05-2024 12:09

Lê Hồng Uyên

11-05-2024 12:09

Lê Hồng Uyên

Thầy cô giảng dạy rất nhiệt tình và tận tâm, nội dung bài học chi tiết, đầy đủ. Cơ sở vật chất tốt.

Học ở Tam Khôi giúp em nắm vững kiến thức hơn, đạt được điểm cao hơn.

LÊ HỒNG UYÊN

HỌC SINH LỚP 12