09/04/2021

Lâm Ngọc Chi

Em thích học ở Tam Khôi vì ở đây giúp em học tập tốt hơn, lại có cơ sở vật chất đầy đủ. Em còn thích mấy chị cute ở bàn ghi danh nữa.

LÂM NGỌC CHI

HỌC SINH LỚP 11

31/12/2022
100% may mắn