09/04/2021

Lâm Gia Tuyết

Em thích hết cả 3 cô em đang theo học luôn ạ.
Cô Thanh Quế là giáo viên Tam Khôi đầu tiên của em, cô dạy dễ hiểu đến mức em lấy lại gốc Tiếng Anh luôn.
Học với cô Ngọc Nga cũng rất thú vị vì cô rất nhiệt tình và hài hước.
Cô Lệ Hà thì em rất thích, cô đã làm em rất yêu thích toán hình.

LÂM GIA TUYẾT

HỌC SINH LỚP 9

31/12/2022
100% may mắn