11/11/2014

Tôi muốn là người lớn

Có phải bố mẹ bạn thường không đồng ý khi

  • Bạn muốn tự mình đến trường
  • Bạn muốn đi xe máy
  • Bạn muốn đi chơi với lớp/bạn bè

Chỉ vì cho rằng bạn còn nhỏ.

Làm cách nào để bố mẹ, thầy cô

  • xem bạn thật sự là “người lớn”?
  • chấp nhận cho bạn biết tự chịu trách nhiệm?
  • tôn trọng suy nghĩ cuả bạn?

Chuyên đề Tôi muốn làm người lớn sẽ chỉ cho bạn những bí quyết giúp bạn trưởng thành trong mắt người lớn.

 Thời gian:

– 8h30, chủ nhật, 16/3/2014

– 18h30, chủ nhật, 16/3/2014

Địa điểm: Trung tâm BDVH Tam Khôi

                  2J PHạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

                 (08) 3957 1947 – (08)6276 3347