Thời khóa biểu

L
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
T
L
H
T
V
A
A
H
T
L
H
T
V
A
A
H
T
T
Văn Hóa Anh Toán

11A1

 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Thầy Lầu Hà Sâm Quí


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Chí Thành


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Hà Duy Thiên Bảo


Hóa
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Huỳnh Ngọc Linh


11A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Phan Ngọc Yến


Hóa
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


Văn
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


Anh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Đào Vũ Trí


 • Chủ Nhật (8h00 – 11h15)

Cô Trần Thị Diễm Hương