13/04/2021

Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung

Cuối mỗi khóa ở Tam Khôi đều có bài kiểm tra giúp em ôn lại kiến thức. Qua mỗi lần như thế, em được củng cố lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG.

HUỲNH NGUYỄN TUYẾT NHUNG

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn