09/04/2021

Huỳnh Ngọc Quý

Điều em thích nhất khi học ở Tam Khôi là có máy lạnh. Học ở đây giúp em hiểu bài nhanh và giải bài tập cũng nhanh hơn khi trên lớp, điểm số cũng cao hơn.

HUỲNH NGỌC QUÝ

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn