24/02/2020

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Vật lý từ hôm nay đến 1/3/2020

Lớp Lý 10A1:

 • 3/2 – 9/2: Học sinh ôn công thức chương 4 (Các định luật bảo toàn tới bài Động năng) và các dạng bài tập đã làm.
 • 17/2 – 23/2: 
  • Lý thuyết: Học bài Thế năng. Học sinh ghi nhớ các công thức: 26.2, 26.3, 26.4 26.5, 26.6, 26.7 (trang 137 – 140, SGK Vật lý lớp 10).
  • Bài tập: làm các bài tập 2, 3, 4, 5, 6 (trang 141, SGK Vật lý lớp 10).
 • 24/2 – 1/3: 
  • Lý thuyết: Học bài Cơ năng. Học sinh ghi nhớ các công thức: 27.1, 27.5, 27.6 (trang 142 – 144, SGK Vật lý lớp 10).
  • Bài tập: làm các bài tập 4.46, 4.47, 4.48, 4.49 (trang 70 – 71, sách Bài tập Vật lý 10 HK2 đã phát cho học sinh).

Lớp Lý 10A2: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Học sinh nộp lại bài làm qua email contact@tamkhoi.edu.vn trước 1/3/2020 (làm trực tiếp trên file hoặc làm vào giấy và chụp hình bài làm). 

Lớp Lý 10C1: 

 • 3/2 – 9/2: Ôn chương 4: Các định luật bảo toàn. Xem lại lý thuyết và làm các bài tập từ đầu chương đến bài Động năng.
 • 17/2 – 22/2: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Học sinh nộp bài trước 22/2/2020
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Lý 10C2: 

Lớp Lý 11A1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Học sinh đọc lý thuyết trang 13, tài liệu đã phát.
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Lý 11A2:

 • 3/2 – 9/2: Học sinh ôn lại công thức và các dạng bài tập đã làm của chương 4 (Từ trường).
 • 17/2 – 23/2:
  • Học bài Từ thông – Cảm ứng điện từ. Học sinh ghi nhớ  công thức: 23.1 và nắm cách xác định chiều dòng điện cảm ứng (trang 142, SGK Vật lý lớp 11).

  • Học bài Suất điện động càm ứng. Học sinh ghi nhớ  công thức: 24.4 (trang 149, SGK Vật lý lớp 11).

  • Bài tập: làm các bài tập 1, 2, 3, 4 (trang 79 – 80, Tài liệu Vật lý 11 HK2 đã được phát cho học sinh).

 • 24/2 – 1/3
  • Lý thuyết: Học bài Tự cảm. Học sinh ghi nhớ các công thức: 25.1, 25.2, 25.3 (trang 153 – 156, SGK Vật lý lớp 11).

  • Bài tập: làm các bài tập 7, 8, 9 (trang 80 và 81, Tài liệu vật lý 11 HK2).

Lớp Lý 11C1: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Lý 12A1 + Lớp Lý 12A2: 

 • 3/2 – 9/2: Xem lại phần cơ bản và vận dụng chương IV, chương V, chương VI (Thuyết lượng tử và Quang điện)
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Lý 12C1: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.