04/03/2020

Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn và Sinh học

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Ngữ văn và Sinh học từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Văn 9A1: 

 • 3/2 – 9/2:
 • 17/2 – 1/3: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tiếng Việt: 
   Ôn lại khái niệm: khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.
   Bài tập: Hoàn thành các bài tập của bài Ôn tập tiếng Việt (SGK Ngữ văn tr.109-111), Tổng kết về ngữ pháp (SGK Ngữ văn tr. 130-134)

Lớp Văn 9A2: 

 • 3/2 – 9/2:
  • Xem bài phần tiếng Việt: Nghĩa tường minh và hàm ý
  • Đề luyện tâp: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 9C1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Xem lại lí thuyết và bài tập bài Khởi ngữ
  • Xem lại lí thuyết và bài tập bài Các thành phần biệt lập
 • 17/2 – 1/3:
  • Học sinh học thuộc thơ và xem lại nội dung phân tích bài Mùa xuân nho nhỏ.
  • Học sinh học thuộc thơ và xem lại nội dung phân tích bài Viếng lăng Bác.

Lớp Văn 10A3:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đọc bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Nguyễn Dữ
  • Tóm tắt tác phẩm
  • Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 11A1

 • 3/2 – 9/2:
  • Đọc và học thuộc bài thơ: Tràng Giang – Huy Cận
  • Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 12A1 + Văn 12A2 + Văn 12A3:

 • 3/2 – 9/2: Đề luyện tâp: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Học sinh đọc các bài Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt trong cuốn TÓM TẮT KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

Lớp Sinh 12A1: 

 • 3/2 – 9/2: Làm bài tập trong tài liệu giáo viên đã phát.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 2/3 – 15/3: Xem và tải nội dung tại đây.