21/02/2020

Hướng dẫn ôn tập môn Hóa học

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Hóa học từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Hóa 10A1:

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 10/2 – 16/2: Bài 29 Oxi – Ozon: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 10A2: 

 • 3/2 – 9/2: Ôn tập lý thuyết chương 5, 6 và làm bài tập  viết phương trình hóa học, nhận biết chất của chương 5 (đã phát).
 • 17/2 – 23/2: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Làm bài tập 1 (câu a,b,c,d,e,f,g) và bài tập 2,13,15,19,20.
  • Học sinh chụp và gửi lại bài làm vào email contact@tamkhoi.edu.vn trước 22/2/2020.

Lớp Hóa 10C1: 

Lớp Hóa 10C2: 

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập lại chương Halogen.
  • Làm các bài tập nâng cao (đề cương giáo viên đã phát).
  • Đọc trước bài Oxi-Ozon và bài Lưu huỳnh.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 11A1

Lớp Hóa 11A2: 

 • 3/2 – 9/2: Làm bài tập Ankan, Anken
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Hóa 11C1

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn lại lý thuyết bài Ankan và Anken.
  • Làm bài tập dạng “Đốt cháy anken” (cả 1 chất và nhiều chất).
  • Đọc trước bài Ankadien và Ankin.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 12A1

 • 3/2 – 9/2
 • 17/2 -23/2:  Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Hóa 12C1: