18/02/2020

Hướng dẫn học và ôn tập từ 18/2/2020 – 1/3/2020

Nội dung học và ôn tập theo môn học dành cho học sinh Tam Khôi từ 18/2/2020 – 1/3/2020:

📐 TOÁN: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-toan/

🌡 VẬT LÝ: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-vat-ly/

HÓA HỌC: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-hoa-hoc/

🔬 NGỮ VĂN và SINH HỌC: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-ngu-van-va-sinh-hoc/

📚 TIẾNG ANH: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh/

31/12/2022
100% may mắn