18/04/2021

Dương Ngọc Đan Thanh

Em thich học với cô Lan vì cô dạy rất kỹ và theo tiến độ của từng học sinh. Học ở Tam Khôi giúp em hiểu bài sâu hơn, làm bài ít sai do ẩu tả hơn.

DƯƠNG NGỌC ĐAN THANH

HỌC SINH LỚP 10

31/12/2022
100% may mắn