09/04/2021

Đặng Thành Công

Các thầy cô dạy em trước đó giờ từ lớp 11 lên lớp 12 đều rất nhiệt tình và giảng dạy rất dễ hiểu. Thầy cô còn đặc biệt rất vui tính nữa, em cảm thấy thoải mái khi học ở đây nên việc tiếp thu bài vở cũng hiệu quả hơn.

ĐẶNG THÀNH CÔNG

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn