13/04/2021

Đặng Hải Vân

Thầy dạy nhiệt tình, dễ thương, vui tính, giảng bài dễ hiểu. Phòng học mát, sạch, rộng. Học ở Tam Khôi giúp cho khả năng học Toán của em cải thiện, nhờ vậy mà làm được bài trên lớp.

ĐẶNG HẢI VÂN

HỌC SINH LỚP 11

31/12/2022
100% may mắn