05-05-2021 02:02

Công bố thống kê nguyện vọng tuyển sinh lớp 10

05-05-2021 02:02

Công bố thống kê nguyện vọng tuyển sinh lớp 10

Chiều ngày 4/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM đã công bố thống kê đăng kí nguyện vọng tuyển sinh 10 cho khóa thi ngày 2,3/6/2021.

Đây là cơ sở để học sinh cân nhắc, điều chỉnh nguyện vọng nếu cần.

Danh sách thống kê chi tiết có tại đây. Ngoài ra học sinh có thể tham khảo thêm bảng so sánh chỉ tiêu của 2 năm học tại các hình dưới:

Học sinh được điều chỉnh nguyện vọng thi từ 5/5 đến hết 10/5/2021.

Nguồn ảnh: tuoitre.vn