29/07/2021

Chương trình học Ngữ văn 12 online năm học 2021 – 2022

Kế hoạch học tập và ôn luyện chi tiết cho lớp Ngữ văn 12 online, từ tháng 8/2021  đến tháng 6/2022:

Giai đoạn

Nội dung học tập

Tháng 8 – hết tháng 9/2021

v Hoàn tất các văn bản quan trọng của HK1:

·      Tuyên ngôn độc lập

·      Việt Bắc (trích)

·      Tây Tiến

·      Đất Nước (trích)

·      Sóng

·      Người lái đò sông Đà

·      Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích)

v Đặc biệt chú trọng các tác phẩm có khả năng xuất hiện cao trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tháng 10/2021

Ôn tập và rèn kĩ năng:

·      Đọc hiểu văn bản và viết đoạn nghị luận xã hội (20 bài tập kèm theo)

·      Nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ; về trích đoạn hoặc vấn đề quan trọng trong tùy bút, bút kí (15 – 20 đề tham khảo)

Tháng 11 – nửa đầu tháng 12/2021

Hướng dẫn giải 15 đề tham khảo theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT với đầy đủ 3 nội dung:

·      Đọc hiểu văn bản

·      Viết đoạn nghị luận xã hội

·      Nghị luận văn học (tác phẩm học ở HK1)

Nửa cuối tháng 12/2021 – hết tháng 1/2022

v Hoàn tất các văn bản quan trọng của HK2:

·      Vợ chồng A Phủ

·      Vợ nhặt

·      Rừng xà nu

·      Chiếc thuyền ngoài xa

·      Hồn Trương Ba, da hàng thịt

v Đặc biệt chú trọng các tác phẩm có khả năng xuất hiện cao trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tháng 2/ 2022

Ôn tập và rèn kĩ năng:

·      Nghị luận về một nhân vật, một đoạn trích, một vấn đề trong tác phẩm tự sự (15 – 20 đề tham khảo)

·      Viết bài văn nghị luận xã hội (8 – 10 đề, phục vụ cho định tham gia kì thi đánh giá năng lực)

·      Làm bài thi đánh giá năng lực theo định dạng của ĐHQG Tp.HCM, D9HSP Tp.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng…

Tháng 3 – nửa đầu tháng 4/2022

v Hướng dẫn giải 10 – 12 đề tham khảo theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT với đầy đủ 3 nội dung:

·      Đọc hiểu văn bản

·      Viết đoạn nghị luận xã hội

·      Nghị luận văn học (tác phẩm học ở HK2)

v Hướng dẫn giải 8 – 10 đề minh họa đánh giá năng lực theo định dạng của ĐHQG Tp.HCM, D9HSP Tp.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng…

Nửa cuối tháng 4 – hết tháng 5/2022

v Hướng dẫn giải 15 – 20 đề tham khảo theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT với đầy đủ 3 nội dung:

·      Đọc hiểu văn bản

·      Viết đoạn nghị luận xã hội

·      Nghị luận văn học (tác phẩm quan trọng ở cả hai HK có khả năng xuất hiện cao trong đề thi tốt nghiệp THPT)

v Hướng dẫn giải 8 – 10 đề minh họa đánh giá năng lực theo định dạng của ĐHQG Tp.HCM, D9HSP Tp.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng…

Tháng 6/2022

Tổng ôn tập kiến thức, kĩ năng phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT:

·      Đọc hiểu văn bản

·      Viết đoạn nghị luận xã hội

·      Nghị luận văn học (tác phẩm quan trọng ở cả hai HK có khả năng xuất hiện cao trong đề thi tốt nghiệp THPT)

31/12/2022
100% may mắn