09/04/2021

Chu Nguyễn Gia Hân

Em yêu thích thấy Võ Văn Vương và cô Cao Thị Ánh Hồng. Vì cả hai thầy cô đều dạy học và quan tâm xem điểm yếu của tụi em ở đâu, từ đó cho tụi em luyện tập thêm nhiều bài tập để khắc phục điểm yếu đó.

CHU NGUYỄN GIA HÂN

HỌC SINH LỚP 10

31/12/2022
100% may mắn