Tổng hợp các đề thi chính thức tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021.

Đề thi và đáp kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021

Tổng hợp các đề thi tuyển sinh lớp 10 tham khảo môn Toán của các quận huyện cho năm học 2019 - 2020.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tham khảo môn Toán năm học 2019 – 2020

Tổng hợp đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Tổng hợp đề thi, đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Tập hợp đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2016

Tập hợp đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2015.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2015