Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo cho kì thi THPT Quốc gia năm 2024.

Đề thi THPT Quốc gia tham khảo năm 2024

Tổng hợp đề thi và đáp án THPT Quốc gia năm 2020.

Đề thi và đáp án chính thức kì thi THPT Quốc gia 2020

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo cho kì thi THPT Quốc gia 2021.

Đề thi THPT Quốc gia tham khảo năm 2021

Tổng hợp các mã đề thi và đáp án kì thi THPT Quốc gia 2019.

Đề thi và đáp án chính thức kì thi THPT Quốc gia 2019

Tập hợp các mã đề và đáp án chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Tài liệu dẫn chứng môn Ngữ văn dành cho học sinh lớp 12.

Tài liệu dẫn chứng môn Ngữ Văn lớp 12

Tài liệu đáp án tham khảo môn Ngữ văn lớp 12.

Đáp án tham khảo môn Ngữ văn