Những giờ học thực hành khoa học giúp học sinh có được những giờ phút vừa học vừa chơi thật bổ ích.

Lớp thực hành khoa học

Từ năm học 2017 - 2018, học sinh Tam Khôi có cơ hội tiếp cận thêm nhiều kỹ năng mới song song với chương trình học văn hóa.

Chương trình kỹ năng sống năm học 2017 – 2018

Những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để phòng ngừa bị xâm hại tình dục.

Chuyên đề 19: Kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục

Chuyên đề giúp học sinh tìm hiểu về giá trị cá nhân của bản thân.

Chuyên đề 11: Tôi là ai?

Vừa học vừa chơi Halloween.

Chuyên đề 17: Ơ rê ka! Ra là thế! (lần 3)

Những hình ảnh của chuyên đề 16 "Năm học 2015 - 2016: 7 bước khởi đầu thành công".

Chuyên đề 16: 7 bước khởi đầu thành công

Chuyên đề 10 đã diễn ra thật sôi động khi các thính giả là những người chủ động tìm ra câu trả lời. 

Chuyên đề 10: Đại học không phải là học đại

Để chuẩn bị cho năm học mới, các bạn cùng trải qua nhiều hoạt động thú vị.

Chuyên đề 9: Khởi đầu năm học 2014 – 2015 thành công

Những hình ảnh sinh động của chuyên đề 14: "Làm sao để thật sự là BFF?"

Chuyên đề 14: Làm sao để thật sự là BFF?