Chúc mừng các em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2022 – 2023

Chúc mừng những học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa học đầu tiên của năm học 2022 - 2023.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2022 – 2023

Những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trong khóa.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2020 - 2021

Những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trong khóa.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2020 - 2021

Chúc mừng những học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa học đầu tiên của năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2020 - 2021

Chúc mừng các bạn học sinh có tên trong bảng vàng khóa 3.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2019 - 2020

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2019 - 2020

Chúc mừng những học sinh xuất sắc đầu tiên trong năm học 2019 - 2020.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2019 - 2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc nhất khóa 4, năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2018 - 2019

Chúc mừng học sinh Tam Khôi đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2018 - 2019

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa 2 năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2018 - 2019

Những gương mặt xuất sắc đầu tiên của năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2018 - 2019