31/03/2018

Bảng danh dự khóa 4, năm học 2017 – 2018

Chúc mừng các em học sinh có tên dưới đây đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 4 vừa qua.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Hứa Ngọc Bảo Như

VĂN

Lâm Nguyễn Hải Yến

ANH

Ngô Mỹ Ngọc

9A2

TOÁN

Dư Kim Yến

VĂN

Nguyễn Ngọc Vân

ANH

Phan Gia Hân

9A3

TOÁN

Phạm Hà Minh Hạnh

VĂN

Lê Thị Nhật Minh

9A4

ANH

Lê Nguyễn Kim Ngân

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Tần Thái Phương Linh

Dương Nhân Tâm

HOÁ

Võ Trung Tín

ANH

Nguyễn Duy Tân

Trần Ngọc Bội

10A2

TOÁN

Tạ Kim Thuận

HOÁ

Đặng Ngọc Như Ý

ANH

Nguyễn Trần Ngọc Anh

VĂN

Bùi Hữu Hoàn Thiện

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Bùi Công Thành

Nguyễn Tuấn Khôi

HOÁ

Bùi Thái Bảo

ANH

Trần Thị Ngọc Trâm

11A2

TOÁN

Lê Ngọc Thảo Vy

Nguyễn Đăng Khoa

HOÁ

Lê Thị Ngọc Hân

VĂN

Đặng Nguyễn Thanh Trúc

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Xà Thị Phước Thảo

Hứa Hữu Tấn

HÓA

Huỳnh Thị Thủy Tiên

VĂN

Nguyễn Phúc Trung

ANH

Nguyễn Ngọc Trúc

12A2

Lư Thị Tiến Hương

SINH

Huỳnh Vương Phúc Lâm

VĂN

Vũ Hải Anh

Lê Nguyễn Vy Khanh

Châu Giang Khánh Trâm

12A3

TOÁN

Ngô Thị Anh Thư

ANH

Ngô Văn Hiếu

VĂN

Nguyễn Thị Quỳnh Như

31/12/2022
100% may mắn