22-07-2015 02:28

Làm thế nào để chọn lựa tin tức cho bạn?

22-07-2015 02:28

Làm thế nào để chọn lựa tin tức cho bạn?

Giữa rừng thông tin đến từ báo đài, mạng thông tin, mạng xã hội, bạn cần có cách chọn lựa thông tin thông minh.

Với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, tin tức được lan truyền ở một mức độ khổng lồ từ vô số các "kênh" truyền thông khác nhau chưa từng có trước đây. Làm sao để chúng ta lựa chọn được tin tức nào để thâu nạp? Damon Brown chỉ ra những thông tin nóng hổi về cách mà các quan điểm và sự thật (cũng như sự - không - thật) được nhào nặn thành tin tức và cách để người đọc thông minh có thể phân biệt được chúng.

Nguồn: TED