All posts by editor1

Nguyễn Cao Tòng Nhân

Em thích nhất là Tam Khôi có những giáo viên vô cùng dễ thương và dạy rất hay. Việc học ở đây đã cải thiện kết quả học tập của em khá nhiều. Em đã có thêm kiến thức và nhiều mẹo làm bài.

NGUYỄN CAO TÒNG NHÂN

HỌC SINH LỚP 9