25/04/2018

Phan Thành Duy

Em đặc biệt yêu thích thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi dạy môn Văn 12, vì thầy Khôi dạy rất tận tình chu đáo. Thầy dạy vào trọng tâm của bài nên rất dễ hiểu.

— 

PHAN THÀNH DUY

HỌC SINH LỚP 12