25/04/2018

Tô Minh Quang

Học ở Tam Khôi, em thích nhất là những buổi học kỹ năng sống. Học ở Tam Khôi giúp em cải thiện trình độ cũng như sự tập trung cho việc học của em.

— 

TÔ MINH QUANG

HỌC SINH LỚP 12