27/04/2018

Lư Thị Tiến Hương

Em thích nhất là thầy Tấn Phú. Lần đầu tiên vào lớp 10 học Lý gặp thầy, thầy hiền khiến em nắm vững kiến thức lý 10 rồi lớp 11 nữa. Em cũng thích cô Yến Ly vì cô dạy nhiệt tình, dễ hiểu. Nhờ cô mà em không còn bị dưới trung bình môn Hóa nữa.

— 

LƯ THỊ TIẾN HƯƠNG

HỌC SINH LỚP 12