27/04/2018

Phan Tuấn Khải

Thầy cô ở Tam Khôi hiền, luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh trong việc học. Học ở Tam Khôi đã giúp em cải thiện môn Toán, Lý, Hóa trong trường.

— 

PHAN TUẤN KHẢI

HỌC SINH LỚP 10