27/04/2019

Viên Mỹ Yến

Cô Nga dạy Toán dạy hay, tạo không khí gần gũi và dễ hỏi han và không áp lực. Còn mấy chị ghi danh thì thân thiện, vui vẻ, hay đáp ứng trả lời các câu hỏi của học sinh.

VIÊN MỸ YẾN

HỌC SINH LỚP 11