03/12/2019

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2019 – 2020

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được những thành quả xuất sắc trong khóa 3 vừa qua. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Bùi Đoàn Minh Nhật

VĂN

Đỗ Ngọc Anh

ANH

Võ Minh Ngọc Điệp

9A2

TOÁN

Phạm Anh Hào

VĂN

Hứa Gia Thanh Bình

ANH

Nguyễn Trần Thanh Thảo

9A3

TOÁN

Nguyễn Lê Minh Phương

9C1

TOÁN

Trần Hưng Quốc Tuấn

VĂN

Nguyễn Mai Ngân

ANH

Ngô Lâm Quỳnh

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Dư Mỹ Dung

Thái Quang Dự

HOÁ

Lê Thanh Thảo

ANH

Hồ Phan Đức Minh

10A2

TOÁN

Hồ Phan Đức Minh

Lâm Bảo Như

HOÁ

Kỷ Cẩm Hùng

ANH

Phạm Trọng Đức

10A3

VĂN

Vương Ngọc Nguyên

10C1

TOÁN

Đỗ Khánh Trâm

HÓA

Huỳnh Cát Tường

ANH

Bùi Ngọc Ánh

10C2

TOÁN

Bùi Thị Hà Phương

HÓA

Phan Mỹ Tiên

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Nguyễn  Hoàng Ngọc Trâm

Huỳnh Thanh Nghi

Cao Nhất Phương Thư

HOÁ

Đỗ Thanh Hằng

Lê Thị Phương Vi

ANH

Trần Duy Quang

11A2

TOÁN

Dư Kim Yến

Liêu Thọ Phong

HOÁ

Lê Phạm Phương Thảo

VĂN

Đỗ Ngọc Minh

ANH

Trần Đăng Huy

11C1

TOÁN

Phan Thị Thùy Trang

Huỳnh Thị Thảo Nguyên

HÓA

Mai Anh Joshua

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Trần Quốc Khải

Phan Huỳnh Phương Anh

HOÁ

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

SINH

Đoàn Thanh Phát

VĂN

Quan Phối Linh

12A2

TOÁN

Nguyễn Nhật Trường

Nguyễn Trần Mỹ Khánh

VĂN

Lê Minh Hằng

12A3

VĂN

Phan Thùy Trang

12C1

Nguyễn Đỗ Tố Quyên

HÓA

Trần Hà Duyên

12C2

TOÁN

Nguyễn Thị Hồng Diễm