23/11/2020

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2020 – 2021

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được kết quả xuất sắc trong khóa 2, năm học 2020 – 2021. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Hà Gia Lâm

VĂN

Nguyễn Hoàng Phương Trang

9A2

TOÁN

Trình Lê Thảo Nhi

9A3

TOÁN

Bành Bảo Hiền

Phùng Ngọc Kim Châu

VĂN

Trần Anh Thư

TIẾNG ANH

Lâm Gia Tuyết

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Huỳnh Thanh Hoàng Vy

Phạm Minh Hoàng

HOÁ

Lê Trọng Đức

TIẾNG ANH

Đỗ Huỳnh Minh Khánh

10A2

TOÁN

Dao Tú Doanh

Hà Thanh Tùng

HOÁ

Hà Thanh Tùng

Đỗ Ngọc Tường Vân

VĂN

Viên Ngọc Hoàng Thư

TIẾNG ANH

Tất Lê Quốc Cường

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Trương Thị Duyên

Sơn Lê Ngọc Bảo

HOÁ

Trương Ngọc Hân

VĂN

Nguyễn Minh Anh

11A2

TOÁN

So Vinh Thy

Trần Quốc Toản

HOÁ

Mạc Vĩnh Luân

TIẾNG ANH

Hồ Phan Đức Minh

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Diệp Ánh Nhi

HOÁ

Liệu Thọ Phong

Liệu Thọ Phong

VĂN

Lê Hứa Như Tuyết

TIẾNG ANH

Lu Khải Ly

12A2

TOÁN

Huỳnh Huế Thư

Phạm Hà Minh Hạnh

Cái Thị Ngọc Yến

HÓA

Lê Thị Tuyết Mai

VĂN

Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương

TIẾNG ANH

Nguyễn Lê Quỳnh Như

12A3

TOÁN

Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung

SINH

Phạm Nguyễn Xuân Thủy

TIẾNG ANH

Lê Ngọc Thảo Nhi