24/09/2020

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2020 – 2021

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được kết quả xuất sắc trong khóa học đầu tiên, năm học 2020 – 2021. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Liêu Thọ Mỹ Ngọc

VĂN

Lê Gia Linh

9A2

TOÁN

Huỳnh Quốc Minh Tâm

9A3

TOÁN

Bành Bảo Hiền

VĂN

Trần Túc Gia

ANH

Nguyễn Phương Nghi

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Dương Ngọc Đan Thanh

Đỗ Huỳnh Minh Khánh

HOÁ

Đỗ Huỳnh Minh Khánh

ANH

Đỗ Huỳnh Minh Khánh

10A2

TOÁN

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Lê Minh Hào

HOÁ

Hà Thanh Tùng

VĂN

Lim Mẫn Mẫn

ANH

Tất Lê Quốc Cường

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Dư Mỹ Dung

Phạm Nguyễn Khánh Duy

HOÁ

Trương Ngọc Hân

VĂN

Nguyễn Minh Anh

ANH

Phạm Trọng Đức

11A2

TOÁN

Hồ Phan Đức Minh

HOÁ

Nguyễn Xuân Nghiêm

ANH

Bùi Tô Hoàng Long

Hồ Phan Đức Minh

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Lê Phạm Phương Thảo

HOÁ

Nguyễn An Thịnh

VĂN

Trần Ngọc Thi An

12A2

TOÁN

Nguyễn Ngọc Thúy An

Phạm Hà Minh Hạnh

Phạm Nguyễn Xuân Thủy

Phạm Nguyễn Xuân Thủy

HÓA

Nguyễn Thế Long

VĂN

Đỗ Ngọc Minh

12A3

TOÁN

Huỳnh Hữu Thủy Tiên

SINH

Phan Anh Thư 

ANH

Lê Thái Ngân