10/07/2015

Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao kỳ thi tuyển sinh lớp 10 2015

Chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 -2015.

vinhdanh-HS_color_CHUYEN_baoduy vinhdanh-HS_color_CHUYEN_baovan vinhdanh-HS_color_CHUYEN_thienkhoa vinhdanh-HS_color_CHUYEN_thienkhoa2 vinhdanh-HS_color_CHUYEN_thienkhoa3 vinhdanh-HS_color_CHUYEN_tuankhoa vinhdanh-HS_color_CHUYEN_tuankhoa2 vinhdanh-HS_color_CHUYEN_uyennhi

vinhdanh-HS_color_anhminh vinhdanh-HS_color_baochau vinhdanh-HS_color_baoduy vinhdanh-HS_color_baovan vinhdanh-HS_color_chieuxuan vinhdanh-HS_color_dactoan vinhdanh-HS_color_giahan vinhdanh-HS_color_kimngan vinhdanh-HS_color_longan vinhdanh-HS_color_minhchau vinhdanh-HS_color_minhhuy vinhdanh-HS_color_minhngoc vinhdanh-HS_color_minhthu vinhdanh-HS_color_ngoclinh vinhdanh-HS_color_phucthinh vinhdanh-HS_color_quochuy vinhdanh-HS_color_quocvu vinhdanh-HS_color_thanhdat vinhdanh-HS_color_thanhlong vinhdanh-HS_color_thevinh vinhdanh-HS_color_thienhao vinhdanh-HS_color_thienkhoa vinhdanh-HS_color_thientinh vinhdanh-HS_color_thuphuong vinhdanh-HS_color_tieumy vinhdanh-HS_color_tinhvy vinhdanh-HS_color_trienhao vinhdanh-HS_color_tuankhoa vinhdanh-HS_color_tudat vinhdanh-HS_color_tuyetngoc vinhdanh-HS_color_uyennhi vinhdanh-HS_color_vannhi vinhdanh-HS_color_yenthanh