23/06/2015

Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm 2014

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 trong kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm 2014.

vinhdanh-HS_color_huyenanh

vinhdanh-HS_color_uyenquan

vinhdanh-HS_color_ungkiet

vinhdanh-HS_color_tuyetvy

 vinhdanh-HS_color_tuanhung

vinhdanh-HS_color_trucanh

vinhdanh-HS_color_tiendung

vinhdanh-HS_color_thoaimy

vinhdanh-HS_color_thaoquyen

vinhdanh-HS_color_quynhnhu

vinhdanh-HS_color_quanthang

vinhdanh-HS_color_phuongnguyen

vinhdanh-HS_color_nguyetmy

vinhdanh-HS_color_ngocthinh

vinhdanh-HS_color_myduyen

vinhdanh-HS_color_minhloan

vinhdanh-HS_color_manhkha

vinhdanh-HS_color_hongthuy

vinhdanh-HS_color_hongphuong

vinhdanh-HS_color_camtu