26/04/2018

Lê Hoàng Bảo Hân

Tam Khôi có nhiều bài kiểm tra, có máy lạnh cực mát, có thầy cô giảng hay.

— 

LÊ HOÀNG BẢO HÂN

HỌC SINH LỚP 12