26/04/2018

Nguyễn Trần Phương Nhi

Em thích không gian học rất sạch sẽ và đẹp ở Tam Khôi. Tường trắng giúp em tập trung hơn, còn thầy cô thì dạy rất nhiệt tình.

— 

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI

HỌC SINH LỚP 12